Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH Nhất Hưng Trà Bồng bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-200417-0135Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB yêu cầu bổ sung