Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200622-0429Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản