Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có mã số biên nhận: SNV0541900012

Vui lòng xem chi tiết tại tập tin đính kèm

Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB đính kèm thông báo hồ sơ bổ sung