Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị BQL dự án đầu tư và xây dựng huyện Lý Sơn bổ sung hồ sơ có mã số biên nhận: STNMT0071900134 và STNMT0071900134 và STNMT0071900135

Vui lòng xem chi tiết tập tin đính kèm.

Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB đính kèm thông báo hồ sơ bổ sung