Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tây Trà bổ sung hồ sơ có mã số biên nhận STNMT0131800160

Vui lòng xem chi tiết tập tin đính kèm

Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB đính kèm thông báo hồ sơ bổ sung