Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có mã số biên nhận STNMT0831800010

Vui lòng xem chi tiết tập tin đính kèm

Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB đính kèm thông báo hồ sơ bổ sung