Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị Công ty CP Đầu tư xây dựng thương mại Trần Gia Hân bổ sung hồ sơ có mã số biên nhận SXD0031900130

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB đính kèm thông báo hồ sơ bổ sung