Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị Công ty TNHH MTV Hoàng Phát bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: STNMT0211900008

Xem chi tiết tập tin đính kèm

Văn bản đính kèm thông báo:

VB đính kèm thông báo hồ sơ bổ sung