Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Chùa Minh Đức bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200706-0459Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB yêu cầu bổ sung