Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Ban QLDA công trình Nhà ĐH SX công ty Điện lực Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0231800071Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB yêu cầu bổ sung