Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Hội Người Cao tuổi tỉnh Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SNV0531900007Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB yêu cầu bổ sung