Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0021900136Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản