Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Hộ Kinh doanh Karaoke Massage Hoa Đà bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.30.H48-200602-0178Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản Xem văn bản Xem văn bản