Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Phòng Xét nghiệm y khoa Minh Ngọc bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.43.H48-200609-0432Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản