Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Công ty truyền tải điện 2 - Tổng công ty truyền tải điện quốc gia bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0031900147Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản