Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ BQL dự án ĐTMXD và các CTGT Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: STNMT0361900315Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản