Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SNV0531900055Văn bản đính kèm thông báo:

VB yêu cầu bổ sung