Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Và Kỹ Thuật tỉnh Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SNV0531900049Văn bản đính kèm thông báo:

VB yêu cầu bổ sung