Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Ngân hành Chính sách xã hội - Chi nhánh Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200710-0478Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản