Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Chùa Bảo Lâm bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.38.H48-200710-0645Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản