Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Petro Dung Quất bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: STNMT0071900169Văn bản đính kèm thông báo:

VB yêu cầu bổ sung