Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200624-0437Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB yêu cầu bổ sung