Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần dịch vụ Tổng Dầu khí Vũng Tàu - Chi nhánh Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.43.H48-200723-0005Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản