Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Phòng Xét nghiệm Y khoa Bs Mỹ bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.43.H48-200615-0454Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản