Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Lý Sơn bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.42.H48-200716-0003Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản