Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình DD&CN tỉnh bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0021900169Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản

VB yêu cầu bổ sung