Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: 000.00.38.H48-200630-0598Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản Xem văn bản