Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Công ty TNHH MTV Nam Kim Organic Farm bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SKHDT1021900269Văn bản đính kèm thông báo:

VB yêu cầu bổ sung