Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Cấp CCNL hoạt động xây dựng hạng III các lĩnh vực cho Công ty TNHH Xây dựng-Đầu tư Trung Nghĩa bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0041900227Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản