Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0031900245Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản