Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ UBND huyện Ba Tơ bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0031900241Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản Xem văn bản