Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SKHDT1021900232Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản Xem văn bản Xem văn bản