Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ YÊU CẦU BỔ SUNG

 
 
 

Đề nghị chủ hồ sơ Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi bổ sung hồ sơ có Mã số biên nhận: SXD0011900154Văn bản đính kèm thông báo:

Xem văn bản