Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: 000.00.40.H48-210405-0003

Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý