Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý, mã biên nhận: STP1541902154

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2

Văn bản đính kèm thông báo: VB dừng xử lý