Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ TẠM DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý tạm thời, mã số biên nhận: 000.06.38.H48-211222-0143

Xác định lại diện tích đất ở

Văn bản đính kèm thông báo: VB tạm dừng xử lý