Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ TẠM DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý tạm thời, mã số biên nhận: 000.00.31.H48-201201-0001

Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh

Văn bản đính kèm thông báo: VB tạm dừng xử lý