Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ TẠM DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý tạm thời, mã số biên nhận: 000.00.40.H48-211229-0007

Thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp số 1

Văn bản đính kèm thông báo: VB tạm dừng xử lý