Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO HỒ SƠ TẠM DỪNG XỬ LÝ

 
 
 

Thông báo hồ sơ dừng xử lý tạm thời, mã số biên nhận: 000.00.42.H48-211228-0001

Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng

Văn bản đính kèm thông báo: VB tạm dừng xử lý