Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.06.38.H48-210728-0076 của NGUYỄN VĂN HÔ đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han