Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.06.38.H48-200527-11842 của TRẦN THỊ KIM PHỤNG đã được xin gia hạn.



Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han