Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số VPDKTP0161900067 của NGUYỄN QUỐC DÂN đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han