Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.06.38.H48-200724-0019 của Nguyễn Ái (CC Phạm Xuân Thu, 0335203476) đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han