Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.00.38.H48-200717-0001 của Chùa Phú Định, xã Hành Thuận đã được cập nhật ngày hẹn trả mới.