Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số SKHDT1021900283 của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DANA HOMELAND đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han