Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.06.38.H48-200324-6291 của TÂN THỊ KIM ANH đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han