Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.06.38.H48-201020-0066 của NGUYỄN PHAN KIM VƯƠNG đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han