Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.06.38.H48-220104-0062 của Lê Chí Thọ (UQTP Nghĩa Hà) đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han