Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số 000.00.43.H48-201014-0002 của TRẦN THỊ HỒNG LOAN đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han