Truy cập nội dung luôn

THÔNG BÁO CHI TIẾT HỒ SƠ TRỄ HẠN

Hồ sơ có mã số VPDKTP0121900088 của DƯƠNG THANH đã được xin gia hạn.Văn bản đính kèm thông báo: VB xin gia han